Medische taxipas keuring

23-9-2020: Op dit moment worden er geen taxikeuringen meer ingepland. Wanneer dit wel weer plaats zal vinden is nog onbekend. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Voor het uitoefenen van het beroep taxichauffeur is een taxipas vereist. Om deze te verkrijgen moet uiteraard een vakbekwaamheidsdiploma worden verkregen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een Geneeskundige Verklaring. De VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente. Deze heeft een commissie die een antecedenten onderzoek over de afgelopen 5 jaar zal uitvoeren. Als hieruit geen bezwaren blijken, dan zal de VOG worden afgegeven.

De Geneeskundige Verklaring moet worden afgegeven op een aangevraagd formulier bij de Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (IVW). Als u dit formulier heeft ontvangen kunt u een medische keuring aanvragen. Dit noemen wij dan de zogeheten Taxikeuring. De bedrijfsarts zal dan beoordelen of u in staat bent om taxi te rijden en mensen te vervoeren. Zo moet u b.v. in staat zijn koffers te dragen en iemand met een rollator te helpen.

Wanneer moet de taxikeuring worden uitgevoerd?

 • Het aanvragen van een taxipas
 • Het verlengen van een taxipas

Accepteert het IVW ook de CBR keuringspapieren?
Nee, het gaat hier om een andere keuring met andere keuringseisen. Een eigen verklaring voor rijbewijskeuring B, CE of DE en een verklaring van geschiktheid van het CBR worden niet geaccepteerd

Wat moet ik meenemen?

 • Uw legitimatie: Identiteitsbewijs of Rijbewijs
 • Draagt u een bril of contactlenzen? Neem deze dan mee. De bedrijfsarts moet uw ogen zowel met als zonder bril of lenzen meten. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem deze dan ook mee.
 • Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
 • De door u ingevulde vragenlijst van het IVW
 • De verklaring van het IVW die moet worden ingevuld door de bedrijfsarts

Wat is de inhoud van de taxikeuring?

 • Bespreken ingevulde vragenlijst en gezondheid
 • Bespreken rijvaardigheid, ongevallen, fysieke en psychische gezondheidsfactoren
 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Gehoortest, kort
 • Urine onderzoek (U krijgt tijdens de keuring van ons een potje. Neemt u geen urine van thuis mee.)

Mocht een aanvullend onderzoek nodig zijn, dan maakt de bedrijfsarts een nieuwe afspraak met u. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Hoe lang duurt de keuring?
De taxikeuring duurt ca. 30 minuten.

Wat is de geldigheid van een taxikeuring?
De Geneeskundige Verklaring heeft normaliter een geldigheid van 5 jaar. Bij bepaalde ziekten kan het echter voorkomen dat een verklaring voor een kortere periode wordt afgegeven. Het verdient aanbeveling om de taxikeuring aan te vragen ruimschoots voor het verloop van de oude verklaring. Indien de Geneeskundige Verklaring is afgegeven voor een kortere periode dan vijf jaar, kan de Inspectie Verkeer en Waterstaat tussentijds vragen om een nieuwe Geneeskundige Verklaring.

Vergoed uw werkgever de kosten van deze keuring? In bepaalde gevallen kunnen wij de rekening direct naar uw werkgever sturen. U moet dit wel zelf aangeven bij het maken van de afspraak.

U kunt een afspraak maken
(Het is in bepaalde gevallen, na overleg, mogelijk dit in de avonduren te plannen)

 • Per telefoon (010-4266399)
 • Per e-mail
 • Via ons contactformulier

Gebruik het contact formulier
Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.
 

Tarief 2019

€ 59,92 excl BTW (€ 72,50 incl. BTW). U kunt dit ter plekke zowel contant als per PIN betalen.  Vergoed uw werkgever de kosten van deze keuring? In bepaalde gevallen kunnen wij de rekening direct naar uw werkgever sturen. U moet dit wel zelf aangeven bij het maken van de afspraak.