Scheepvaart

Bij deze keuringen wordt onderzocht of de kandidaat medisch voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart, binnenvaart of pleziervaart en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij zowel op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, als op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers gericht.

De Zeevaartkeuring mag enkel door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), aangewezen keuringsartsen worden verricht. Drs. E. Kooy is door de ILT hiervoor aangewezen.

Zeevaartkeuring (Geneeskundige Verklaring Zeevaart / Seafarer Medical Certificate)

Binnenvaart (CESNI / ILT - Geneeskundige verklaring binnenvaart)

Studenten (Zeevaartschool, Scheepvaart & Transport, Visserijopleiding, Binnenvaartopleiding, Seafarer Medical Certificate etc)

Pleziervaartkeuring (CESNI / ILT - Geneeskundige verklaring binnenvaart)