Arbodienstverlening

Arbodienstverlening is een dynamisch proces tussen werkgever-werknemer–bedrijfsarts. Hierin is het nodig voortdurend te schakelen tussen de verschillende belangen van partijen. Om in dit krachtenveld resultaatgericht te kunnen werken, ligt het accent op: korte lijnen in de communicatie, kwaliteit, maatwerk en het continu spiegelen van de beslissingen aan de doelstellingen. De visie op kwaliteit laat zich zien in het geven van duurzame adviezen, niet alleen op individueel niveau, maar ook op organisatieniveau.

Maatwerk bij onze klanten vinden wij een uitgangspunt. Iedere klant is uniek in zijn ontwikkeling en dus in de wijze waarop arbodienstverlening nodig is.

Door een uitgebreid netwerk van Arbo-professionals, die dezelfde visie toegedaan zijn als Kooy Mediconsult, kunnen wij het volledige pallet van arbodienstverlening inzetten. Het niveau van inzet bij onze klanten hangt vooral af van hoe zelfstandig de klant dit zelf kan en wil uitvoeren.

Indien de arbodienstverlening op een zakelijke, doch zorgzame wijze wordt uitgevoerd, leidt dit over het algemeen tot tevredenheid over de procesbegeleiding en uiteraard ook tot een lager verzuim. Onze inzet is om te komen tot een verdere professionalisering van onze klanten, zodat zij zo veel als mogelijk op  zelfstandige wijze de arbodienstverlening  kunnen uitvoeren. Veelal is dan uiteindelijk alleen voor de specialistische en wettelijke taken inschakeling van de arbodienst nog nodig.

Om het geheel van communicatie, administratie en regelgeving onder controle te houden, maakt Kooy Mediconsult gebruik van het verzuimregistratiesysteem Dossier Manager. Dit digitale systeem is via een webportaal rechtstreeks toegankelijk voor de klanten, die hun verzuim zelf hierin kunnen bijhouden en bewaken.

Kooy Mediconsult doet de arbodienstverlening voor zowel grote als kleine bedrijven.

Arbodienstverlening is een circel die bestaat uit: Beleid, Preventie en Verzuimbegeleiding. 

pic arbocyclus

Op de volgende pagina’s proberen we iets meer te vertellen over hetgeen wij voor u kunnen doen. Uiteraard kunnen we niet alles vermelden op deze website. Arbodienstverlening is en blijft maatwerk.

Beleid & Advies

Preventie

Verzuimbegeleiding

Heeft u interesse in onze dienstverlening, vragen, of wilt u meer informatie?
We spreken graag alle mogelijkheiden met u door.
U kunt een afspraak maken per telefoon (010-4266399 tussen 9:00-17:00 en vraag naar Marc Jansen van Rosendaal).
U kunt ook een email sturen naar .

Gebruik het contact formulier
Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.