Preventieve keuringen (PAGO / PMO)

Preventieve keuringen (PAGO / PMO)
Arbeid verrichten kan specifieke gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Deze risico's worden door de werkgever vastgesteld in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Deze risico's hebben vaak directe gevolgen voor de gezondheid /welzijn van de medewerker en dus het ziekteverzuim. Aangezien het in ieders belang is het verzuim zo laag mogelijk te houden, is het bij Arbowet geregeld dat een werkgever haar medewerkers de mogelijkheid moet bieden voor een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) of PMO (Periodiek Medisch Onderzoek). De werknemer is niet verplicht aan dit onderzoek deel te nemen, tenzij dit in de CAO voor deze beroepsgroep is vastgelegd. De werkgever is wel verplicht deze onderzoeken aan te bieden.

Deze preventieve onderzoeken hebben als doel het vroegtijdig onderkennen van schade aan de gezondheid en het voorkomen van langdurige uitval. En dus tot het terugdringen van ziekteverzuim. De uitkomst van het onderzoek is een advies aan de werknemer, met zo nodig een interventie bij werknemer of werkgever.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij een PAGO wordt er gekeken of er specifieke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's zijn. Deze worden in kaart gebracht, de knelpunten worden geïdentificeerd en er wordt advies aan de werknemer gegeven. Afhankelijk van de soort problematiek of de verplichting vanuit de CAO wordt er tevens een advies uitgebracht aan de werkgever om de risico's te verkleinen, uiteraard met in achtneming van privacygevoelige gegevens.

Bij de uitgebreidere PMO komen ook de leefstijl en de conditie van de werknemer aan bod. Als medewerkers beter op de hoogte zijn van de risico's zullen ze eerder bereid zijn hun leefstijl aan te passen.

Advies op maat
Elke branche en elke werknemer zijn anders, daarom  is een PAGO of PMO altijd maatwerk. Hoe dan ook, er wordt altijd gekeken naar de lichamelijke en psychische conditie van de medewerker, en uiteraard ook de werkomstandigheden en -beleving.

U kunt een afspraak maken

(Het is in bepaalde gevallen, na overleg, mogelijk dit in de avonduren te plannen)

Per telefoon (010-4266399)
Per e-mail
Via ons contactformulier

Gebruik het contact formulier
Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.
 

Prijzen vanaf

€ 169,42,- excl BTW, € 205,- incl. BTW