Medische NOGEPA Offshore keuring

De standaard offshorekeuring is een keuring voor medewerkers die beroepsmatig werkzaam zijn in de offshore op een Nederlands platform, waarbij er preventief wordt gekeken of iemand medisch geschikt is om zijn functie uit te oefenen. Er zijn ook gespecialiseerde offshore keuringen voor bezoekers (lichtere eisen) en nood personeel (zwaardere eisen).

Met de keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Bovendien mag iemands aanwezigheid op een booreiland geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de overige medewerkers. De bedrijfsarts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij de (offshore) keuring. 

Klik op onderstaande keuringen voor meer informatie over de specifieke keuring

NOGEPA Offshore keuring STD (Standaard) 

NOGEPA Offshore keuring ERT (Emergency Response Team) 

NOGEPA Offshore keuring Visitors 


Indien u ook vaccinaties nodig heeft, kan dit tijdens hetzelfde bezoek geregeld worden. De kosten voor het vaccinatieconsult worden in dit geval niet in rekening gebracht. Neem in dit geval, behalve uw PSL ("groene boekje") ook uw vaccinatiepaspoort mee. Als u dit niet heeft, kunt u dit ook ter plekke aanschaffen bij ons.

Kijk HIER voor de mogelijkheden van vaccinaties