Medisch Advies

Kooy Mediconsult is een onafhankelijk medisch adviesbureau in o.a. letselschade. Bovendien adviseren wij bij particuliere arbeidsongeschiktheid. Kooy Mediconsult heeft minimaal één Register Geneeskundig Adviseur (RGA) in dienst.

Wij adviseren aan advocaten, belangenbehartigers  en rechtsbijstandverzekeraars. Onze adviezen zijn onafhankelijk, professioneel en kwalitatief hoogstaand, zonder de tijdigheid uit het oog te verliezen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Medisch advies bij letselschade.
 • Medisch advies bij medische aansprakelijkheid.
 • Medisch advies bij beroepsgebonden aandoeningen.
 • Medisch advies bij beroeps- en bezwaarprocedures tegen het UWV ((Ziektewet, WIA, WAJONG, WAO).
 • Medisch haalbaarheidsonderzoek (MHO)

Werkwijze:

Wij streven ernaar samen met u oplossingen te vinden voor het probleem van de cliënt. Wij geven u het advies zodat u op adequate wijze het belang van uw cliënt kunt behartigen.

Na ontvangst van uw aanvraag (schriftelijk of digitaal) kijken we eerst of er voldoende medische informatie is. Indien de informatie compleet is en er is sprake van een medische eindsituatie, dan wordt het definitieve advies binnen 3 weken uitgewerkt, met daarin de lichamelijke en/of psychische gesteldheid van de betrokkene en de implicaties voor de korte en lange termijn. Is er nog geen eindsituatie, dan ontvangt u binnen drie weken een tussentijds advies, waarbij we vooral ingaan op úw vragen.

De meeste adviestrajecten betreffen echter medisch complexe zaken, waarbij de gevolgen pas na maanden of jaren duidelijk zijn. Bij ieder advies is het onze doelstelling dat u op de hoogte wordt gesteld van de prognose, zodat u de medische gevolgen al met de wederpartij kunt bespreken. Dit kan dan weer leiden tot (tussentijdse) voorstellen, acties, ondersteuning aan uw cliënt, deelonderzoeken etc.

Dit doen wij voor u in het kort:

 1. Bestudering van beschikbare informatie.
 2. Brondocumenten worden per document samengevat, waarvan een chronologisch overzicht separaat wordt opgesteld.
 3. Productie en levering van een medisch advies inclusief onderbouwing, anamnese, bespreking, beschouwing en conclusie.
 4. Een en ander conform het rapportageformat en de gedragsregels van bet GCBLS. Het rapportageformat is als volgt opgesteld: 
  Aanleiding adviesaanvraag
  Brondocumenten
  Samenvatting (nieuwe) informatie brondocumenten
  Beschouwing, inclusief argumentatie, evt opgezochte literatuur
  Advies aan opdrachtgever (helder, concreet, bondig)

Tarieven: 

Bij Kooy Mediconsult leveren we maatwerk. Daarom werken wie niet met vaste prijzen maar met uurtarieven. Voor meer informatie over de tarieven klikt u hier.

Heeft u interesse in (delen van) onze dienstverlening, vragen, of wilt u meer informatie? We spreken graag alle mogelijkheden met u door.
U kunt een afspraak maken per telefoon (010-4266399 tussen 9:00-17:00 en vraag naar Marc Jansen van Rosendaal).
Per e-mail

Gebruik het contact formulier
Velden met een sterretje * zijn verplicht om in te vullen.